TRANG CHỦ / THÔNG TIN (page 3)

THÔNG TIN

Đức Thánh Cha gặp gỡ chính quyền và giới trẻ Colombia

Tại khuôn viên phủ tổng thống vào lúc 9 giờ sáng đã diễn ra nghi thức tiếp đón chính thức dành cho ĐTC theo đúng nghi lễ ngoại giao, quốc thiều, duyệt qua hàng quân danh dự, trước sự hiện diện của khoảng 750 người, gồm chính quyền, giáo quyền, ngoại giao đoàn, và diện các giới chủ xí nghiệp, nhóm xã hội và văn hóa.

Đọc thêm