TRANG CHỦ / LỜI CHÚA / CHIA SẺ LỜI CHÚA / Thánh… (07.11.2017 – Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên Năm A)

Thánh… (07.11.2017 – Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên Năm A)

Lời Chúa: Mc 10, 28-30
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô
28 Khi ấy, ông Phê-rô lên tiếng thưa với Đức Giêsu rằng: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy! “29 Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng,30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.31 Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”

Khi chiết tự chữ Thánh (), ta thấy:

Ở phía trên: bên trái là bộ Nhĩ (tai), và bên phải là bộ Khẩu ( miệng)

Và phía dưới là bộ chủ ( – người đứng đầu).

Tai để nghe. Miệng để nói.

Theo nghĩa đen câu chữ, thánh là người làm chủ cái tai, và cái miệng của mình.

Theo nghĩa bóng, thánh được dùng để nói về những người tu dưỡng nhân cách tới cõi cùng cực: sáng suốt, anh minh, thông suốt lẽ đời; thánh là người đạo đức, tài cao học rộng, vượt khỏi cái tính phàm trần mà vào cảnh giới thánh thiện.

Tóm lại, phàm cái gì mà đạt tới tột bực đều gọi là thánh,

Hôm nay, Dòng Đa Minh kính nhớ cách riêng các thánh của Dòng. Qua đó, gia đình Đa Minh và mọi người quan tâm sẽ được thưởng lãm chân dung của các ngài tỏ tường hơn, tuy các ngài mỗi người mỗi vẻ nhưng đều có một mẫu số chung; đó là: “những người biết làm chủ cái tai và cái miệng” của mình vậy.

Các thánh Dòng đã làm chủ tai – miệng mình qua nếp sống sinh hoạt bình thường hàng ngày bằng một tinh thần phi thường:

Các thánh Dòng luôn lắng nghe Lời Chúa, luôn gẫm suy Lời Chúa để không còn chỗ để nghe những sàm kiến, những lạc thuyết, những mạn ngôn bất kính… Từ đó các ngài làm chủ lời nói của mình: không nói những lời vô ích; mà chỉ chọn cách nói với Chúa trong thinh lặng; nói về chúa trong đời thường cho mọi người nghe biết; nói những lời chứng đức tin của mình cho thiên hạ tỏ tường. Mặc dù, các ngài biết khi nói về niềm tin vào Chúa có thể sẽ bị mất mạng sống; nhưng các ngài vẫn can đảm nói lên niềm tin của mình vào Thiên Chúa hằng sống, bởi các ngài vững tin lời Chúa đã hứa với những ai vì Chúa, vì Tin Mừng bị thiệt thòi, ngược đãi, thậm chí mất mạng mà không được phần thưởng gấp trăm và sự sống vĩnh cử đời sau (x. Mc 10,29-30)

Các thánh Dòng thuộc đủ mọi phẩm trật: giáo phẩm, giáo sĩ, tu sĩ, và giáo dân… nam có nữ có.

Các thánh Dòng còn thuộc đủ mọi cấp bậc: giáo hoàng, tiến sĩ, thừa sai, tử đạo, và các trinh nữ…

Các thánh Dòng đã noi theo linh đạo của Cha Đa Minh, để làm chủ tai – miệng của mình; bằng cách:

Lắng nghe Lời Chúa`và những đòi hỏi của Tin Mừng cách triệt để;

Lắng nghe nhu cầu của thời đại mình trong giòng chảy lịch sử;

Và các thánh Dòng đã góp phần vào bàn tiệc Nước Trời nhiều hoa thơm trái ngọt là những lời nói minh triết, những lời đức hạnh, soi sáng cho những ai lầm đường lạc lối biết tìm về chân lý, tìm về với Thiên Chúa là Cha nhân lành muôn đời giàu lòng thương xót.

Lạy Chúa, để mừng kính các thánh Dòng trọn vẹn, xin Chúa cho con biết noi theo gương các ngài, biết lắng nghe nhu cầu của thời đại, của môi trường mình đang sống, biết thích ứng hoàn cảnh hiện tại để biết nói Lời Chân Lý cho mọi người. Amen.

CÁT BIỂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *