TRANG CHỦ / LỜI CHÚA / CHIA SẺ LỜI CHÚA / “Thánh Thần sẽ dạy các con” (20.10.2018 – Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên )

“Thánh Thần sẽ dạy các con” (20.10.2018 – Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên )

Tin Mừng: Lc 12,8-12

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

8 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy nói cho anh em biết : phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. 9 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.

10 “Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha ; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha.

11 “Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, 12 vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.”

 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy sự quan trọng của Chúa Thánh Thần. Người sẽ soi sáng, mở lòng trí để chúng ta trở nên khôn ngoan khi đối đáp với những người quyền thế muốn chống lại đức tin của chúng ta. Chẳng cần phải lo lắng, sợ hãi vì ta sẽ được Người dạy phải nói thế nào. Quả thật, Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa, Người sẽ hướng dẫn và thánh hóa chúng ta.

Chúa Giêsu còn dạy chúng ta rằng: kẻ nào nói phạm đến Con Người thì sẽ được tha, nhưng kẻ nào phạm thượng đến Thánh Thần thì sẽ không được tha. Vậy phải chăng Chúa Thánh Thần không có Lòng thương xót? Thưa không. Người là Ngôi Ba Thiên Chúa, người vẫn là Đấng giàu lòng thương xót. Vậy tại sao chúng ta sẽ không được tha nếu phạm thượng đến Thánh Thần? Có lẽ, khi nói phạm đến Chúa Giêsu, Người sẽ cho chúng ta cơ hội sửa đổi, chính Chúa Thánh Thần sẽ lôi kéo chúng ta trở về từ tội lỗi, sẽ hướng dẫn chúng ta làm lành cùng Thiên Chúa. Thế nhưng, nếu Người đã lôi kéo chúng ta ra khỏi vực sâu tội lỗi mà chúng ta vẫn không chịu rời bỏ nó, cố tình chối bỏ sự hướng dẫn của Người, cố tình chống đối lại Người… chúng ta sẽ phải trả giá cho sự ngoan cố đó.

Qua đó, ta có thể nhận thấy được sự quan trọng của Chúa Thánh Thần, để từ đó, ta biết ý thức hơn về tội lỗi của mình. Mỗi khi nắm bắt được cơ hội sám hối, ta hãy nhớ rằng đó là khi Chúa Thánh Thần chìa tay kéo chúng ta lên và hãy ăn năn thống hối, chớ chối bỏ cơ hội đó vì có thể chúng ta đã chối bỏ sự trợ giúp của Người, đó cũng là một hành vi phạm thượng. Và như Chúa Giêsu đã nói: phạm thượng đến Chúa Thánh Thần sẽ không được tha.

Ý thức được điều đó, mỗi người chúng ta phải biết xem xét lại mọi hành động của mình, chớ nên vì sự ngoan cố mà khiến mình lỗi phạm đến Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa là Đấng giàu Lòng thương xót, Người sẽ tha thứ lỗi lầm ta phạm nếu ta biết thật lòng ăn năn sám hối. Vì thế, mỗi khi có cơ hội, hãy trở về hòa giải với Người và không quên đó là hồng ân mà Chúa Thánh Thần đã trao cho mỗi người chúng ta.

Lạy Chúa, chúng con xin tạ ơn Ngài vì đã ban Thánh Thần để thánh hóa chúng con. Nhờ Người, chúng con được nâng đỡ, hướng dẫn và đem chúng con trở về cùng Ngài. Xin cho chúng con biết ý thức về tội lỗi của mình, để mỗi khi được Người hướng dẫn, chúng con biết lắng nghe và đáp lại lời mời gọi của Người. Amen.

Petrus Sơn

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *