TRANG CHỦ / NĂM B / GIẢNG LỄ 2015 (page 6)

GIẢNG LỄ 2015

Tháng Sáu, 2018

 • 15 Tháng Sáu

  Nghe giảng Chúa nhật XI thường niên năm B (2015)

  Người nói: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết.

Tháng Năm, 2018

Tháng Tư, 2018

 • 26 Tháng Tư

  Nghe giảng Chúa nhật V Phục sinh năm B (2015)

  "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.

 • 22 Tháng Tư

  Nghe giảng Chúa Nhật IV Phục sinh năm B (2015)

  Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.

 • 14 Tháng Tư

  Nghe giảng Chúa nhật III Phục sinh năm B (2015)

  Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em! "Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng Người nói: "Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?