TRANG CHỦ / NĂM C (page 2)

NĂM C

Tháng Mười Hai, 2019

 • 17 Tháng Mười Hai

  Nghe giảng Chúa nhật IV mùa vọng năm A (2010)

  Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.  

 • 12 Tháng Mười Hai

  Nghe giảng Chúa nhật III Mùa Vọng năm A (2010)

  Đức Giêsu trả lời : "Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe : Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi."  

 • 7 Tháng Mười Hai

  Nghe giảng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (2011-2017)

  Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 • 4 Tháng Mười Hai

  Nghe giảng Chúa nhật II mùa Vọng năm A (2010)

  Hồi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng : "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần."  

Tháng Mười Một, 2019