TRANG CHỦ / NĂM C (page 5)

NĂM C

Tháng Chín, 2019

Tháng Tám, 2019

 • 28 Tháng Tám

  Nghe giảng Chúa nhật XXI thường niên năm C (2019, 2016, 2013, 2010)

  "Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót."

 • 27 Tháng Tám

  Nghe giảng lễ Thánh Nữ Monica (2009-2017)

  Thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói : "Bà đừng khóc nữa !" Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói : "Này người thanh niên, tôi bảo anh : hãy chỗi dậy !" Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ.

 • 26 Tháng Tám

  Nghe giảng Chúa nhật XXII thường niên năm C (2010)

  "Khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói : 'Xin mời ông bạn lên trên cho.' Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn.

 • 20 Tháng Tám

  Nghe giảng Chúa nhật XX thường niên năm C (2019, 2016, 2013)

  20TNC_CN"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!