YOUCAT

Học Giáo lý YOUCAT (Song ngữ): 10. Qua Chúa Giêsu Kitô, mọi sự đã được mặc khải trọn vẹn hay vẫn còn tiếp tục sau khi Người về trời ?

Thiên Chúa đã đích thân xuống trần gian nơi Đức Giêsu Kitô. Đức Kitô  là Lời mặc khải sau cùng của Thiên Chúa. Nhờ nghe Người nói, mọi người trong mọi thời có thể nhận biết Thiên Chúa là ai, và biết họ cần phải làm gì để được cứu rỗi.

Đọc thêm

Học Giáo lý YOUCAT (Song ngữ): 8. Thiên Chúa tỏ mình ra trong Cựu ước thế nào ?

Thiên Chúa tỏ mình ra trong Cựu ước như là Đấng dựng nên thế giới này vì Tình yêu, và Người trung tín với loài người, cả sau khi họ sa ngã phạm tội xa cách Người. (God shows himself in the OLD  TESTAMENT  as God, who created the world out of love and remains faithful to men even when they have fallen away from him into sin.)

Đọc thêm

Học Giáo lý YOUCAT (Song ngữ): 6. Ta có thể thực sự hiểu biết và có thể nói đúng về Thiên Chúa không ?

Với trí khôn hữu hạn, con người không thể hiểu thấu sự cao cả vô cùng của Thiên Chúa. Nhưng ta vẫn có thể nói đúng về Thiên Chúa. (Although we men are limited and the infinite greatness of God never fits into finite human concepts, we can nevertheless speak rightly about God.)

Đọc thêm