Học Giáo lý YOUCAT (Song ngữ): 9. Thiên Chúa tỏ ra điều gì về chính Người khi gởi Con của Người đến với chúng ta ?

9. Thiên Chúa tỏ ra điều gì về chính Người khi gởi Con của Người đến với chúng ta ?

–  Trong Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa tỏ cho chúng ta tình yêu thương xót thẳm sâu của Người. [65-66, 73]

–  Nhờ Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa vô hình trở nên hữu hình. Người trở nên người như ta. Điều đó chứng tỏ tình yêu của Chúa đi tới chỗ Người đã nhận lấy trên mình tất cả những gì đè nặng lên ta: Người đi theo ta trên khắp các nẻo đường; Người có mặt trong nỗi cô đơn, nỗi đau khổ và nỗi âu lo của ta trước cái chết; Người hiện diện ở những nơi mà ta không thể đi xa hơn được để mở cửa sự sống cho ta (như người cha đón đứa con hoang đàng trong bước đường cùng của nó).

  • “Hạnh phúc mà  bạn kiếm tìm, hạnh phúc mà bạn có quyền hưởng có một tên, một khuôn mặt: đó là Chúa Giêsu Kitô ở Nadaret.” – Đức Bênêđictô, 18-8-2005.
  • “Thiên Chúa đã nhận lấy vẻ bề ngoài là loài người nơi Chúa Giêsu Kitô và trở nên bạn hữu cũng như anh em với ta.” – Đức Bênêđictô XVI, 06- 09- 2008.

9. What does God show us about himself when he sends his Son to us?

– God shows us in Jesus Christ the full depth of his merciful love. [65-66, 73]

– Through Jesus Christ the invisible God becomes visible. He becomes a man like us. This shows us how far God’s love goes: He bears our whole burden. He walks every path with us. He is there in our abandonment, our sufferings, our fear of death. He is there when we can go no farther, so as to open up for us the door leading into life.

  • “The happiness you are seeking, the happiness you have a right to enjoy, has a name and a face: it is Jesus of Nazareth.” – POPE BENEDICT XVI, August 18, 2005.
  • “In Jesus Christ, God took on a human face and became our friend and brother.” – POPE BENEDICT XVI, September 6, 2006.

Mục Lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *