Học Giáo lý YOUCAT (Song ngữ): 1. Ta sống ở đời này để làm gì?

1. Ta sống ở đời này để làm gì ?

–  Ta sống ở đời này để nhận biết và yêu mến Thiên Chúa, để làm việc lành theo ý Thiên Chúa, và để một ngày nào đó sẽ đạt tới quê Trời. [1-3, 358]

–  Được làm người có nghĩa là đến từ Thiên Chúa và đi về với Thiên Chúa. Nguồn gốc của con người đến từ cao xa hơn là từ cha mẹ họ, nghĩa là đến từ Thiên Chúa, nơi có chứa hạnh phúc của cả trời đất, nơi ta được chờ đón để hưởng hạnh phúc đời đời vô hạn định. Ta đang sống ở trần gian này. Đôi khi, ta thấy gần gũi với Đấng Tạo hóa, nhưng thường là chẳng thấy gì. Để dẫn ta vào đúng hướng tốt, Thiên Chúa đã sai con của Người là Chúa Giêsu để giải thoát ta khỏi tội, cứu ta khỏi mọi sự dữ và dẫn ta vào sự sống thật  không sai lầm. Người “là Con Đường, là Sự Thật, là Sự Sống”. (Ga 14,6).

  • Thiên Chúa muốn cho mọi người được ơn cứu rỗi và nhận biết sự thật. (1Tm 2, 4)
  • “Nói về chuyện của loài người, ta thường bảo rằng phải hiểu biết chúng để yêu thích chúng. Nói về chuyện thần thiêng, ta bảo rằng phải yêu mến chúng để hiểu biết chúng.” – Blaise Pascal, (1623-1662, nhà toán học và triết học Pháp).

1. For what purpose are we here on earth?

– We are here on earth in order to know and to love God, to do good according to his will, and to go someday to heaven. [1-3, 358]

– To be a human being means to come from God and to go to God. Our origin goes back farther than our parents. We come from God, in whom all the happiness of heaven and earth is at home, and we are expected in his everlasting, infinite blessedness. Meanwhile we live on this earth. Sometimes we feel that our Creator is near; often we feel nothing at all. So that we might find the way home, God sent us his Son, who freed us from sin, delivers us from all evil, and leads us unerringly into true life. He is “the way, and the truth, and the life” (Jn 14:6).

  • [God] desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. (1 Tim 2:4)
  • One must know man and human things in order to love them. One must love God and divine things in order to know them. – BLAISE PASCAL, (1623-1662, French mathematician and philosopher).

Mục Lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *