Học Giáo lý YOUCAT (Song ngữ): 10. Qua Chúa Giêsu Kitô, mọi sự đã được mặc khải trọn vẹn hay vẫn còn tiếp tục sau khi Người về trời ?

10. Qua Chúa Giêsu Kitô, mọi sự đã được mặc khải trọn vẹn hay vẫn còn tiếp tục sau khi Người về trời ?

– Thiên Chúa đã đích thân xuống trần gian nơi Đức Giêsu Kitô. Đức Kitô  là Lời mặc khải sau cùng của Thiên Chúa. Nhờ nghe Người nói, mọi người trong mọi thời có thể nhận biết Thiên Chúa là ai, và biết họ cần phải làm gì để được cứu rỗi. [66-67]

–  Cùng với Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô, Mặc khải của Thiên Chúa đã dứt khoát và trọn vẹn. Để mặc khải đó soi sáng ta. Chúa Thánh Thần dẫn dắt ta dần dần đi sâu vào sự thật.  Trong đời sống của một số người, ánh sáng của Chúa chiếu lên rất mạnh đến nỗi họ thấy “trời mở ra” (Kh 7, 56). Do đó mà có những nơi hành hương lớn như: Đức Mẹ Guadalupe ở Mêxicô, hoặc Đức Mẹ Lộ  Đức bên Pháp. Những “mặc khải riêng tư” của những người đó không thể thay đổi Tin Mừng của Chúa Kitô, ta không buộc phải tin, nhưng giúp ta hiểu Tin Mừng tốt hơn. Hội thánh giúp ta đánh giá sự thật của các mặc khải đó.

  • Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ, nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ Người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt Người làm Đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài. (Hr 1,1-2).
  • “Ngoài Chúa Giêsu Kitô, ta không biết gì về đời sống ta, về cái chết của ta, cũng chẳng biết gì về Thiên Chúa và về cả chính ta nữa”. – Blaise Pascal.

10.  With Jesus Christ, has everything been said, or does revelation continue even after him?

– In Jesus Christ, God himself came to earth. He is God’s last Word. By listening to him, all men of all times can know who God is and what is necessary for their salvation. [66-67]

– With the Gospel of Jesus Christ, the REVELATION  of God is perfect and complete. To make it comprehensible to us, the Holy Spirit leads us ever deeper into the truth. God’s light breaks so forcefully into the lives of many individuals that they “see the heavens opened” (Acts 7:56). That is how the great places of pilgrimage such as Guadalupe in Mexico or Lourdes in France came about. The “private revelations” of visionaries cannot improve on the Gospel of Jesus Christ. No one is obliged to believe in them. But they can help us understand the Gospel better. Their authenticity is tested by the CHURCH.

  • In many and various ways God spoke of old to our fathers by the prophets; but in these last days he has spoken to us by a Son (Heb 1:1-2).
  • Apart from Jesus Christ we do not know what God, life, death, and we ourselves are. – BLAISE PASCAL.

 

Mục Lục

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *