HƯNG HOÁ

Khóa huấn luyện chia sẻ Tin Mừng theo phương pháp 7 bước – Điều hành và quản trị của Ban phục vụ Huynh đoàn Đaminh các giáo xứ thuộc Liên huynh Hà Thạch, Gp. Hưng Hóa                                  

Bên nhau hai ngày cùng cầu nguyện, dâng những ưu tư vui buồn trong cuộc sống, cũng như nhìn nhận những thiếu xót của mình trước Chúa và anh anh chị em trong những giờ chia sẻ.

Đọc thêm

 Huynh Đoàn Đa Minh Gx. Vân Thê – Gp. Hưng Hóa tổ chức nghi thức thâu nhận thành viên

Vào lúc 6g30 Chúa nhật ngày 20/5/2018, tại nhà thờ giáo xứ Vân Thê, Cha Giuse Cấn Đức Lộc – Phó Đặc trách giáo xứ, đã dâng Thánh lễ mừng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Niềm vui càng nhân lên gấp bội, khi trong Thánh lễ có nghi thức thâu nhận 69 thành viên Huynh đoàn Đa Minh.

Đọc thêm