TRANG CHỦ / THÔNG TIN (page 201)

THÔNG TIN

Nội dung cuộc họp báo trên không của Đức Phanxicô trên đường từ Mễ Tây Cơ trở về Rôma

Đêm ngày 17 tháng Hai, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã kết thúc chuyến viếng thăm Mễ Tây Cơ trong 5 ngày của ngài và ngài đã lên đưởng trở về Rôma từ phi trường quốc tế tại Juárez, nơi ngài cử hành Thánh Lễ cuối cùng với sự tham dự của người ở cả hai bên biên giới Mỹ Mễ để nói rằng “không biên giới nào ngăn cản chúng ta là một gia đình”.

Đọc thêm

Đức Phanxicô với trẻ em và giới trẻ Mễ Tây Cơ

Hôm thứ Ba, 16 tháng Hai, nhân viếng thăm Nhà Thờ Chính Tòa Morelia, thủ phủ Tiểu Bang Michoacan, Mễ Tây Cơ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói với hàng trăm trẻ em ở đây rằng muốn làm Kitô hữu tốt lành, các em phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu người lân cận như chính các em.

Đọc thêm

Hướng dẫn tham gia Thư Viện Điện Tử Công Giáo

Thư viện Điện tử Công Giáo Việt Nam là nơi lưu trữ sách báo, tài liệu của tiền nhân thực hiện trong quá khứ hoặc các tác giả sáng tác trong thời hiện tại và tổ chức cho các bạn đọc trong nước cũng như ngoài nước, không phân biệt tôn giáo, có thể sử dụng chúng dễ dàng, đồng thời cũng để lưu giữ chúng cho các thế hệ mai sau.

Đọc thêm