Cha và Người Con (14.03.2018 – Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay)

 Lời Chúa: Ga 5, 17-30

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

17 Khi ấy, sau khi chữa lành một người bệnh trong ngày sa-bát, Đức Giê-su tuyên bố với người Do-thái rằng : “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.” 18 Bởi vậy, người Do-thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-su, vì không những Người phá luật sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.

19 Đức Giê-su lên tiếng nói với họ rằng : “Thật, tôi bảo thật các ông : người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm ; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy. 20 Quả thật, Chúa Cha yêu người Con và cho người Con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người Con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. 21 Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý. 22 Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người Con mọi quyền xét xử, 23 để ai nấy đều tôn kính người Con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người Con, thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai người Con. 24 Thật, tôi bảo thật các ông : ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.

25 “Thật, tôi bảo thật các ông : giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa ; ai nghe thì sẽ được sống. 26 Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình như vậy, 27 lại ban cho người Con được quyền xét xử, vì người Con là Con Người. 28 Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con 29 và sẽ ra khỏi đó : ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống ; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án.

30 “Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi.”

 

Kể truyện

Trong thời chiến tranh thế giới thứ hai, có một gia đình chạy loạn, họ đã bị lạc mất một đứa con.

Ông Tedy, sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, đã cùng một đứa con trai trở về làng để sinh sống.

Làng quê của ông đã tan hoang, vợ con ông đã chết trong một vụ không kích của địch.

Nhưng ông có một niềm an ủi to lớn của Chúa, đó là trong khi hành quân, ông đã gặp một đứa bé bên vệ đường, và ông đem về nuôi.

Cuộc sống của cha con (con nhặt được) ông thật hạnh phúc. Họ đối sử với nhau như cha con ruột thịt.

Khi ông chết, để lại đứa con nhỏ.

Để được bảo trợ, cậu con trai cần làm thủ tục xét nghiệm AND.

Kết quả xét nghiệm xác định ADN, cậu và cha nuôi cậu là “Cha con ruột”.

Suy niệm

Từ thời ông Mô-sê, cũng chưa nhận biết Thiên Chúa Cha. Chỉ biết rằng Thiên Chúa là Chúa của cha ông, của trời đất muôn vật. Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất muôn vật, trong đó con người được Chúa tạo nên giống hình ảnh Người.

Như ông Mô-sê đã từng hỏi Thiên Chúa là ai để nói cùng dân người: 13 Ông Mô-sê thưa với Thiên Chúa : “Bây giờ, con đến gặp con cái Ít-ra-en và nói với họ: Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con: Tên Đấng ấy là gì? Thì con sẽ nói với họ làm sao?” 14 Thiên Chúa phán với ông Mô-sê : “Ta là Đấng Hiện Hữu.” Người phán : Ngươi nói với con cái Ít-ra-en thế này: “Đấng Hiện Hữu sai tôi đến với anh em.” (Xh 3, 13-14)

Từ xa xưa, từ các tổ phụ, qua bao đời, con người chỉ biết Thiên Chúa như thế. Vậy mà hôm nay, Chúa Giê-su lại dám gọi Thiên Chúa là Cha của mình. Quả là phạm thượng. “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc.” (Ga 5, 17)

Quả thật, sống bên cạnh Chúa Giê-su mà không nhận ra Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa, để rồi không thể nhận ra Chúa Cha là Đấng Hiện Hữu mà cha ông mình vẫn tôn Thờ. “Bởi vậy, người Do Thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-su, vì không những Người phá luật sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình.” (Ga 5, 18)

Chúa Giê-su đã khẳng định: “Thật, tôi bảo thật các ông: người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm.” (Ga 5, 19). Chúa Cha đã ban quyền cho Chúa Con để Người xét xử và làm cho sống lại, sống đời đời. Nhưng họ mãi mê muội. Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con.” (Ga 5, 28).

Thế giới hôm nay, được cho là một thế giới văn minh, tiến bộ, có biết bao nhiêu tiến sĩ, các nhà khoa học; có biết bao nhiêu công trình vĩ đại, công trình được xem là lớn lao khi con người bay khắp vũ trụ. Thế nhưng, họ không nhận ra tất cả mọi thứ trên đời này, trong vũ trụ này đều do một quyền năng của Thiên Chúa. Họ không nhận ra Chúa Giê-su là Con Chúa Cha. Chúa Giê-su ở trong Chúa Cha.

Cả những người Công Giáo nữa, họ tin theo Chúa Giê-su, nhưng không nhận ra Chúa Cha. Họ có một đời sống nguội lạnh, cô đơn, tách biệt… không tuân giữ các giới răn của Chúa Giê-su và Hội Thánh với lòng yêu mến. Họ hận thù, họ chia rẽ, họ hãm hại nhau, họ chém giết nhau. Như không cùng một Cha trên trời.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-su, xin cho nhận ra quyền năng của Thiên Chúa qua Chính Chúa Giê-su, để con sống xứng đáng là người con của Chúa ngay trên trần gian. Cho con sau này sẽ được sống lại với những việc lành phúc đức mà được sống đời trong Nước Trời. “Ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án” (Ga 5, 29). Amen./.

Gã Đầu Bạc

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *