Chính Danh Chiên Chúa (03.01.2017 – Thứ Ba sau Chúa Nhật Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời)

Lời Chúa: Ga 1,29-34

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 

29 Hôm sau, khi ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. 30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng : Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.

31 Tôi đã không biết Người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en.” 32 Ông Gio-an còn làm chứng : “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. 33 Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi : ‘Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.’ 34 Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”

Tác giả Tin Mừng thứ tư đã dùng nhiều hình ảnh và ngôn từ để xác định danh thánh và căn tính của Đức Giêsu như sau:

Đức Giêsu là Ngôi Lời: Ngôi Lời là Thiên Chúa làm người phàm;

Đức Giêsu là ánh sáng thật chiếu soi trong bóng tối;    

Đức Giêsu là Con Một của Chúa Cha tràn đầy ân sủng và sự thật;

Tác giả cũng cho biết Gioan Tẩy Giả là người được Thiên Chúa cử đến để làm chứng về Đức Giêsu là ánh sáng thật chiếu soi mọi người.

Và Gioan Tẩy Giả đã được Chúa cho một thị kiến “thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì Người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh thần”. Ông đã thấy và chứng thực với mọi người rằng: Đức Giêsu chính là Chiên Thiên Chúa; là Đấng xóa bỏ tội trần gian; là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn. Người đến sau ông, nhưng trổi vượt hơn ông – Người là Đấng Kitô (x. Ga 1, 1-34)

Nhờ lời chứng của Gioan Tẩy Giả mà mọi người và tôi biết được Đức Giêsu chính là Đấng Kitô, là Con Một của Chúa Cha tràn đầy ân sủng và sự thật (x Ga 1,14), và Người cũng chính là Con Chiên của Thiên Chúa; Thiên Chúa là mục tử của Người; Người đã đến phàm trần, và đã làm người phàm để xóa bỏ tội cho trần phàm (x Ga 1,29).

Con xin cảm tạ Chúa đã cho con được suy ngắm bí nhiệm Con Chúa làm người suốt Mùa Giáng Sinh này.

Suy ngắm một Chiên Thiên Chúa đã trở thành con người như con;

Suy ngắm một Chiên Thiên Chúa đã sống trọn vẹn kiếp sống của một con người;

Suy ngắm một Chiên Thiên Chúa đã từng cảm nghiệm được những niềm vui nỗi khổ của con người và cuối cùng Ngài đã chết như một con người;

Suy ngắm một Chiên Thiên Chúa giàu lòng thương xót, đã nhận lấy về mình tất cả tội lỗi của thế gian và xóa bỏ nó đi;

Suy ngắm về phẩm giá của một người dám nhận và gọi Thiên Chúa là Cha.

Lạy Chúa Giêsu khi lãnh nhận phép rửa, con đã được làm con Chúa, con đã thuộc về Chúa. Xin ban thêm cho con Thần Khí Chúa để con có thể giới thiệu, làm chứng tình yêu cứu độ của Chúa cho những con người thời đại hôm nay. Amen.

 

 

CÁT BIỂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.