Fatima : Sự Tích Đức Mẹ hiện ra (tóm lược)

 

CÂU CHUYỆN VẾ ĐỨC MẸ FATIMA

(Tóm lược – 4 phút)

 

 

Sau khi thoát chết trong đường tơ kẽ tóc ngày 13.05.1981, Đức Gioan Phaolô II khẳng định mình sống sót nhờ Đức Mẹ.

Năm sau Ngài đi hành hương Fatima, và gửi lại “đầu viên đạn” đã bắn vào ngài. Hiện viên đạn ấy được gắn trên triều thiên Đức Mẹ tại đây.

Ngày Đức Mẹ hiện ra lần đầu tại Fatima chính là ngày 13.05.1917. Và ngày hiện ra lần cuối là ngày 13.10.1917.

 

 

 

 

e_rxZ5lRMSo