Khác người (24.02.2018 – Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay)

 Lời Chúa: Mt 5,43-48

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

43 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi ? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao ? 47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu ? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao ? 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”

Từ lâu, mô phỏng đã là một trong những tập tính của con người. Tập tính ấy giúp con người trở nên giống nhau và gần gũi nhau hơn. Thế nhưng, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu con người chỉ biết mô phỏng những đặc tính tốt nơi người khác. Thậy vậy, người ta thường thích bắt chước một việc làm tiêu cực hơn tích cực vì chúng dễ dàng hơn. Tập tính ấy vô tình khiến thói xấu dễ dàng phát tán và khiến xã hội trở nên tồi tệ.

Quả thật, mô phỏng người khác là hành động phổ biến trong xã hội: Con cái trong gia đình bắt chước cha mẹ; người yêu, vợ chồng mô phỏng nhau; người có tí của cải lại “học làm sang”; giới trẻ thì muốn trở nên giống thần tượng của mình… Sự mô phỏng ấy vô tình khiến xã hội trở thành một khối tương đồng với nhau mà ai dám đi ngước lại với sự tương đồng ấy, họ sẽ bị loại trừ.

Ấy vậy mà, Chúa Giêsu lại muốn chúng ta trở nên khác người. Tuy nhiên, Người không bảo chúng ta đi ngược với những điều tốt người khác làm, Người muốn chúng ta phải tốt hơn họ là đằng khác. Người đời yêu người yêu mình, ghét người ghét mình và căm thù người thù địch mình. Chúa Giêsu không bắt chúng ta làm trái với điều đó, Người muốn chúng ta không chỉ yêu người yêu mình, mà còn phải yêu thêm những người ghét mình, thậm chí là những kẻ thù địch mình. Đó mới là người môn đệ của Chúa.

Thầy Giêsu là thế, Người lúc nào cũng đòi hỏi chúng ta phải khác người đời: yêu nhiều hơn, sống khó nghèo hơn, tha thứ nhiều hơn… Đi theo Chúa là chấp nhận chịu sự loại trừ của xã hội; đi theo Chúa là chấp nhận chịu sự khinh rẻ, miệt thị của kẻ khác; đi theo Chúa là chấp nhận bị người đời chê cười, chế giễu. Thế nhưng, đó là con đường đưa chúng ta vào nước Trời vinh phúc.

Là người Kitô hữu, chúng ta phải biết lắng nghe Lời Chúa và đưa vào thực tế cuộc sống. Theo Chúa không hề dễ dàng, đó là con đường rất khó đi mà trên con đường đó, chúng ta sẽ vấp phải sự dè bỉu của người đời vì chúng ta dám khác họ. Đi theo Chúa là tự đưa mình rời khỏi khối tương đồng của xã hội. Thế nhưng, chính sự khác người ấy sẽ giúp chúng ta trở nên con cái Chúa.

Lạy Chúa, Ngài luôn muốn chúng con phải khác người, phải hơn người đời. Theo Chúa quả thật chẳng phải dễ dàng, xin Ngài hãy thương nâng đỡ những tâm hòn yếu đuối của chúng con. Để từ đó, chúng con xứng đáng trở nên coi cái Chúa. Xin cho chúng con trở nên gương sáng cho anh chị em xung quanh noi theo, hầu có thể đem Tin Mừng của Ngài lan truyền đầy mặt đất. Amen.

Petrus Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *