Khôn ngoan như con cái thế gian sẽ không đẹp lòng Thiên Chúa (010.11.2017 – Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên năm A)

 
Lời Chúa: Lc 16,1-8
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. 2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo : ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh đó ? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa !’ 3 Người quản gia liền nghĩ bụng : ‘Mình sẽ làm gì đây ? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. 4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ !’

5 “Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất : ‘Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy ?’ 6 Người ấy đáp : ‘Một trăm thùng dầu ô-liu.’ Anh ta bảo : ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.’ 7 Rồi anh ta hỏi người khác : ‘Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy ?’ Người ấy đáp : ‘Một ngàn giạ lúa.’ Anh ta bảo : ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.’

8 “Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.”

Suy niệm:

Lừa dối là một hành động khôn khéo của những người có tà tâm. Nhưng càng gian ngoa thì càng xa lìa sự thật.

Lừa dối, gian ngoa, xảo trá thì thuộc về thế gian. Những suy nghĩ, lời nói và hành động của họ luôn có mưu đồ xấu, hãm hại người công chính và trục lợi cho cá nhân. Hành động của họ thật khôn khéo, có thể che đậy tất cả những lỗi lầm của họ. Đây là loại người không thuộc con cái của Thiên Chúa.

Nhưng hành động của họ, sau một thời gian sẽ bị phơi bày ra trước mặt mọi người, lúc đó, họ sẽ bị lên án. Cũng như tên đầy tớ bất lương, nó đã có tà tâm khi ông chủ đòi nợ, nên nó đã lừa dối ông chủ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết” (Mt 18, 26). Và hành động của nó bị phơi bày trước mặt ông chủ, ông chủ cho đòi nó và giao cho lính hình: Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ” (Mt 18, 34).

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta bài học về con người bất lương thì luôn luôn làm những việc mang lại lợi ích cho cá nhân, bất chấp mọi thủ đoạn gây hại cho anh em. Vì hành động của họ thật khôn khéo, sẽ lừa gạt được mọi người. Như Thánh Philiphe đã nói: 16 Chung cục cái họ thờ là họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng, và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến thế gian.”

Trong đoạn Tin Mừng của Thánh Mátthêu, Chúa muốn dạy chúng ta cũng hãy khôn ngoan khi lựa chọn những việc làm ngay tại trần gian, để tích lũy một kho tàng trên Nước Trời. Kho tàng ấy không hề bị hư nát, để khi chúng ta không còn sống trên đời này nữa, lúc đó ta sẽ được Chúa đón vào Nước của Người.

Điều khôn ngoan mà con cái của Chúa phải làm để được vào Nước Trời là: “35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; 36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm”  (Mt 25, 35). Đó là điều mà Thiên Chúa luôn thấu hiểu: “Cha của anh em, Đấng thấu suốt mọi điều kín đáo” (Mt 6, 6).

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn biết khôn ngoan khi chọn lựa những công việc đạo đức, bác ái khi phục vụ anh em, làm sáng Danh Thiên Chúa để sau này con được Chúa cho vào Nước của Người. Amen./.

 

Gã Đầu Bạc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *