Luân lý chuyên biệt 23: Tương quan giữa chiêm niệm và việc tông đồ

Thần học online:

TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 23: Tương quan giữa chiêm niệm và việc tông đồ

Không có mâu thuẫn giữa chiêm niệm cầu nguyện (đời sống nội tâm) và việc tông đồ (đời sống hoạt động mục vụ). Đời sống chiêm niệm cầu nguyện phải đi trước và là nền tảng cho đời sống hoạt động tông đồ. Ai không nhận ra Thiên Chúa trong chiêm niệm sẽ không thể nhận ra Người trong hoạt động, kể cả khi họ thấy Thiên Chúa ẩn hiện trong những người bị áp bức và nghèo đói.

Ngày nay có khuynh hướng xem thường việc cầu nguyện và suy niệm, chỉ coi việc bác ái, mục vụ là chính yếu. Đấy chính là một sai lầm nguy hiểm, có nguy cơ đánh mất đời sống nội tâm. Đức Kitô đã chẳng nói vói Martha : “Martha, con lo lắng bận tâm về nhiều chuyện quá; chỉ có một điều là cần thiết” (Lc 10, 41). Quá bận tâm với những hoạt động bên ngoài sẽ dần dần làm cho lòng yêu mến Chúa phai nhạt đi, thậm chí làm mất ơn gọi và niềm tin.