Muôn đời cảm tạ… (14.11.2017 – Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên)

Lời Chúa: Lc 17,7-10
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca 

7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng : “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó : ‘Mau vào ăn cơm đi’, 8 chứ không bảo : ‘Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau !’ ? 9 Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao ? 10 Đối với anh em cũng vậy : khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói : chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”

…Tất cả là hồng ân của Chúa. Tất cả vì vinh quang Chúa.

Xin muôn đời cảm tạ Chúa !

Thật đúng như vậy:

Tôi được sinh ra, và đi vào đời với hai bàn tay trắng;

Tôi được chăm sóc, nuôi dưỡng, lớn lên. Được giáo dục, và trưởng thành… là nhờ bởi tình thương của đấng bậc sinh thành và bởi chính tình thương của nhiều người đã dành cho tôi;

Sức khoẻ của tôi; tài mọn của tôi… từ tư tưởng suy nghĩ cho đến cả sự sống của tôi đều là của Chúa; bởi do Chúa mà có;

Những gì tôi có được hôm nay, đều do bởi tình thương và ân ban nhưng không của Thiên Chúa đã dành cho tôi qua biết bao công sức của mọi người;

Rồi đến khi tôi lìa đời, tôi cũng ra đi với hai bàn tay trắng;

Tóm lại, chẳng có gì là của tôi. Vì thế, tôi chẳng có gì để tự hào và cho rằng mình đáng được thưởng công.

Mỗi khi tôi làm được một việc thiện lành phục vụ cho anh chị em mình; tôi cảm thấy vinh dự và hạnh phúc. Vì Thiên Chúa còn cho tôi có cơ hội làm bổn phận một người con của Chúa. Con xin tạ ơn Ngài !

Lạy Chúa Giê-su, tất cả những gì con có đều là của Chúa. Con xin dâng tất cả mọi sự con có, để tạ ơn Chúa và phụng sự Chúa cho xứng đáng hơn nữa. Amen.

 

CÁT BIỂN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *