Năm mới tấn tới hiệp hành

Năm mới tấn tới hiệp hành

Những ngày đầu năm mới, mọi người đều cầu xin và cầu chúc cho nhau Năm Mới tốt đẹp hơn năm cũ: Năm Mới làm ăn tấn tới, học hành tấn tới, sự nghiệp tấn tới… Và thật là một sự trùng hợp thú vị, Phúc Âm Chúa Nhật đầu Năm Mới này cũng kể chuyện Chúa cho các môn đệ làm ăn tấn tới và sự nghiệp tấn tới.

1. Làm ăn tấn tới: Năm vừa qua do dịch bệnh mà công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn, thất bại, thua lỗ. Đó cũng là tình cảnh của các ngư phủ trong chuyện Phúc Âm tuần này. Các ngư phủ vất vả đánh cá suốt đêm mà không được con nào. Thế nhưng, khi vâng lời Chúa thả lưới thì các ông đã bắt được đầy cá. Chúa đã cho các ông làm ăn tấn tới. Như thế, điều quan trọng để làm ăn tấn tới không phải chỉ cậy dựa vào sức riêng của mình, mà cần cậy trông vào quyền năng Chúa, sẵn lòng làm theo Lời Chúa hướng dẫn, tin tưởng và hy vọng Chúa có thể làm những điều kỳ diệu trên đời mình.

2. Sự nghiệp tấn tới: Hơn cả việc làm ăn tấn tới, Chúa đã giúp cho các ngư phủ sự nghiệp tấn tới khi Ngài bảo Phêrô: “Từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” Chúa đã đổi đời các ông. Từ thân phận thấp kém của kẻ chài lưới đánh cá, các ông trở thành môn đệ cao cả của Chúa Cứu Thế thu phục muôn dân. Các ông không còn chịu cảnh còng lưng cúi mặt kéo lưới bắt tôm cá vật chất, nhưng là hân hoan ngẩng cao đầu loan báo Tin Mừng Nước Trời.

Các môn đệ ngày xưa đã lắng nghe Lời Chúa hướng dẫn để rồi mau mắn cùng nhau hành động thả lưới bắt cá. Các ông đã lắng nghe Lời Chúa gọi để rồi dấn thân từ bỏ mọi sự cất bước hành trình theo Chúa. Đó chẳng phải là chuyện hướng tới 1 Giáo hội hiệp hành của chúng ta hôm nay hay sao. Thế nên, chúng ta cùng cầu chúc nhau Năm Mới tấn tới hiệp hành: Cùng nhau hành động, cùng nhau tiến bước hành trình nhờ Chúa soi đường dẫn lối. Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *