Thần học Luân lý 05: Phương pháp nghiên cứu thần học luân lý

Thần học online:
 
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ TỔNG QUÁT

Bài 5: Phương pháp nghiên cứu thần học luân lý

“Giữa nhiều vấn đề làm cho mọi người ngày nay quan tâm, nên ghi nhận trước hết những điểm sau đây: hôn nhân và gia đình, văn hóa nhân loại, đời sống kinh tế xã hội và chính trị, hòa bình và sự liên đới gia đình các dân tộc. Cần phải dùng những nguyên tắc và ánh sáng bắt nguồn từ Chúa Kitô chiếu giãi từng vấn đề này, để những nguyên tắc và ánh sáng đó hướng dẫn các Kitô hữu và soi sáng mọi người trong công cuộc kiếm tìm giải pháp cho biết bao vấn đề phức tạp nêu trên” (Hiến Chế Mục Vụ Về Giáo Hội Trong Thế Giới Ngày Nay – Gaudium Et Spes số 46)

Tin Mừng và kinh nghiệm của con người là hai nguồn nghiên cứu của thần học luân lý. Để tiếp cận hai nguồn trên, cần vận dụng cả hai phương pháp: diễn dịch và quy nạp.

FqooAqivdZs