Thần học Luân lý 07: Con người – nghèo tự thân và phụ thuộc

Thần học online:
 
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ TỔNG QUÁT

Bài 7: Con người – nghèo tự thân và phụ thuộc

“Con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm” (Tv 8,5)

Khi suy tư về chính mình, người xưa tự hỏi “Con người là chi?” Con người có thật là “một tuyệt tác kỳ diệu” của Thiên Chúa?

Sách Sáng Thế cho ta những ý tưởng để trả lời câu hỏi “con người là chi?”

Trong bài này, chúng ta cùng suy tư về con người trong sách Sáng Thế dưới góc nhìn con người đối với thế giới tự nhiên, con người đối với tha nhân, và con người đối với Thiên Chúa.

zRi0ppXQB1U