Thần học online: Kinh Thánh nhập môn

 

Thần học online

 

Kinh Thánh nhập môn

 

LTS: Nhằm hỗ trợ độc giả có thêm nguồn học hỏi, tìm hiểu Thánh Kinh,
Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam và Gia đình Têrêsa giới thiệu Chương trình Thần học Kinh Thánh online.
 

“Thánh Kinh là bức thư tình mà Thiên Chúa gửi cho chúng ta là bạn hữu của Người” (Augustino). Thật vậy, giống như đôi bạn tình lúc sống xa nhau, họ trao gửi cho nhau những bức tâm thư và nhờ đó mà lời nói yêu thương và hình ảnh của họ luôn hiện diện bên nhau, để nuôi dưỡng tình yêu họ mãi mãi cho nhau.

Cũng thế, khi Chúa Giêsu “về trời”, Thánh Kinh như là một lưu bút và là một bức thư tình để lại cho tín hữu và là thông điệp yêu thương của Người vẫn mãi mãi ở cùng nhân loại giúp họ được sống và sống phong phú trong tình yêu của Thiên Chúa. Người học hỏi và sống Thánh Kinh không nhằm nghiên cứu văn hay chữ tốt, mà là một sự khám phá và cảm nhận tình yêu Thiên Chúa dành cho con người trong chương trình cứu độ.

Theo Hiến Chế Mặc Khải của công đồng Vaticano II, Thánh Kinh là Lời Chúa nói với loài người để mặc khải cho họ về chính Thiên Chúa, về tình thương, sự an bài săn sóc, ý định và chương trình cứu độ của Người, nhờ đó con người có thể tiếp cận được với Thiên Chúa và thông phần bản tính của Người. Thánh Kinh hay Lời Chúa không chỉ là một bản văn chất chứa tình cảm của Chúa mà còn là chính Chúa (Dei Verbum 25). Có thể nói, tình yêu của con người đối với Thiên Chúa tỉ lệ với độ mến yêu của con người đối với Thánh Kinh. Sở dĩ công đồng Vaticano II dám đồng hoá Lời Chúa với chính Chúa, vì Lời ở đây không phải là một âm thanh vẳng trong không khí, nhưng trước hết là Ngôi Lời.
Công đồng Vaticano II, mong muốn mọi kitô hữu hãy siêng năng học hỏi Thánh Kinh để đi vào cuộc đối thoại với Thiên Chúa và để tâm hồn được bối dưỡng nơi bàn tiệc Lời Chúa:

“Mọi kitô hữu, cách riêng các tu sĩ hãy siêng năng đọc Thánh Kinh để học biết khoa học về Thiên Chúa (x. Pl 3,8). Vì không biết Thánh Kinh là không biết Thiên Chúa (S. Heronimo). Vậy ước gì họ hăng hái tiếp xúc với chính bản văn Thánh Kinh nhờ Phụng Vụ Thánh chứa đựng dồi dào, hoặc nhờ sốt sắng đọc Kinh Thánh, hay những tổ chức học hỏi thích hợp…” (DV, 25).

 

Bài 01: Thánh Kinh là gì?

Bài 02: Ngôn ngữ, chất liệu và các bản dịch Thánh Kinh

Bài 03: Tiến trình hình thành bộ Thánh Kinh

Bài 04: Tiến trình hình thành bộ Cựu Ước

Bài 05: Tiến trình hình thành bộ Tân Ước

Bài 06: Ơn linh hứng Thánh Kinh

Bài 07: Tác giả Thánh Kinh

Bài 08: Quy điển Thánh Kinh

Bài 09: Đóng góp của khoa học, lịch sử và triết học cho việc giải thích Thánh Kinh

Bài 10: Vai trò của đức tin trong việc giải thích Thánh Kinh 

Bài 11: Các nghĩa của Thánh Kinh

Bài 12: Một số phương pháp khác tiếp cận Thánh Kinh

Bài 13: Khái quát bối cảnh lịch sử thời Cựu Ước

Bài 14: Các nguồn văn trong Cựu Ước

Bài 15: Khái quát về các thể loại văn chương trong Cựu Ước

Bài 16: Bối cảnh xã hội, chính trị thời Tân ước

Bài 17: Bối cảnh tôn giáo thời Tân Ước

Bài 18: Các thể loại văn chương trong Tân Ước

Bài 19: Đức Giêsu, trọng tâm của Tân Ước

Bài 20: Khái quát về các sách Tin Mừng Nhất Lãm

Bài 21: Tin Mừng theo thánh Mátthêu

Bài 22: Tin Mừng theo thánh Máccô

Bài 23: Tin Mừng theo thánh Luca

Bài 24: Tin Mừng theo thánh Gioan

Bài 25: Sách Công Vụ Tông Đồ

Bài 26: Dẫn vào các thư của thánh Phaolô, phần I

Bài 27: Dẫn vào các thư của thánh Phaolô, phần II

Bài 28: Dẫn vào các thư của thánh Phaolô, phần III

Bài 29: Các thư chung

Bài 30: Sách Khải Huyền