Tìm Hiểu Kinh Thánh 02: Các sách thánh trong Cựu Ước

 
Thần học online:
 
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC
KINH THÁNH CỰU ƯỚC VÀ TÂN ƯỚC

Bài 2: Các sách trong bộ Kinh Thánh Cựu Ước

 “Các Ki-tô hữu phải thành kính đón nhận các sách Cựu Ước, vì các sách này diễn tả một cảm thức sâu sắc về Thiên Chúa, tàng trữ những lời giáo huấn cao siêu về Người, những tư tưởng khôn ngoan về đời sống con người, những kho tàng kinh nghiệm tuyệt diệu, và sau cùng, ẩn chứa mầu nhiệm cứu rỗi chúng ta” (Hiến chế tín lý về Mạc Khải của Thiên Chúa số 15). 

Kinh Thánh không phải là một cuốn sách, nhưng là cả một bộ gồm nhiều sách khá cnhau. Bộ Kinh Thánh gồm 73 cuốn có hai phần chính: Cựu ước 46 cuốn và Tân ước 27 cuốn.

Cựu ước: là những sách của đạo Do thái. Những sách này hầu hết viết bằng tiếng Hípri, và đã thành hình trong khoảng thời gian từ năm 1200 đến năm 100 trước công lịch.

Cựu ước nói về việc Thiên Chúa chọn dân Israen làm dân riêng, và dạy dỗ hướng dẫn họ qua lịch sử đề chuẩn bị cho họ đón nhận Tin Mừng Chúa Kitô.

k82eHPEADsw