Tìm Hiểu Kinh Thánh 07: Các sách Ngôn sứ – P.1

Thần học online:
 
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC
KINH THÁNH CỰU ƯỚC VÀ TÂN ƯỚC

Bài 7: Các sách Ngôn sứ – P.1

“Này đây, người tôi trung của Ta sẽ thành đạt, sẽ vươn cao, nổi bật, và được suy tôn đến tột cùng.” (Is 52, 13)

Trong bộ Kinh thánh Kitô giáo, các ngôn sứ thường được chia thành 2 nhóm:

– 4 ngôn sứ lớn: Isaia, Giêrêmia, Êdêkien, Đanien. (Kèm theo 2 sách dưới sự bảo trợ của Giêrêmia là sách Ai ca và Barúc).

– 12 ngôn sứ nhỏ : Hôsê, Giôen, Amốt, Ôvađia, Giôna, Mikha, Nakhum, Khabacúc, Xôphônia, Khácgai, Dacaria, Malakhi.

Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu các sách của 4 ngôn sứ lớn.

RsassfT1pyc&feature=youtu.be