Ngày 16.10: Nợ máu các ngôn sứ

16/10/14 Thứ Năm tuần 28 TN

Th. Ma-ga-ri-ta A-la-cốc, trinh nữ         

Lc 11,47-54

Nợ máu các ngôn sứ

“Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a, người đã bị biết giữa bàn thờ và Thánh Điện.” (Lc 11,50-51)

Suy niệm: Cái chết của A-ben, người công chính đầu tiên bị sát hại bởi chính anh ruột mình được Chúa Giê-su kể như cái chết của một ngôn sứ. Là ngôn sứ, không nhất thiết phải là những nabi (ngôn sứ “chuyên nghiệp”) của Do thái thời xưa. Cũng không nhất thiết phải rao giảng như I-sai hay Ê-dê-ki-en, mà nguyên đời sống công chính thánh thiện, như A-ben, đã đủ là một lời ngôn sứ đích thực có giá trị rồi. Mặt khác, các ngôn sứ bị bách hại bằng nhiều thể cách. Không đợi đến khi ném đá, chém đầu các ngài người ta mới là kẻ giết các ngôn sứ, mà người ta đã tham gia bách hại và “bị đòi nợ máu các ngôn sứ” khi từ chối lắng nghe những lời mời gọi sống công chính.

Mời Bạn: Một người làm một điều tốt, bạn hoặc những người khác châm chọc chế diễu, có khi chỉ vì vô tình hoặc để mua vui. Có thể bạn không ngờ mình đang “bách hại” hoặc đang “xây mộ” cho người “bạn ngôn sứ” ấy. Hoặc có khi nào bạn cảm thấy tức tối khi cuộc sống công chính của ai đó trở thành lời tố giác lối sống bê bối của mình?

Chia sẻ: Bạn chia sẻ về một ai đó làm một việc gì đó mà bạn cho là có tính cách ngôn sứ, nghĩa là có thể chuyển đạt cho mình lời của Thiên Chúa.

Sống Lời Chúa: Tập đón nhận điều tốt cách thành tâm: người làm điều tốt, ta khen ngợi, noi theo; người nhắc nhở sửa lỗi cho ta, ta nhìn nhận khuyết điểm và sửa chữa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con tâm hồn biết phục thiện sẵn sàng đón nhận lời người khác sửa lỗi cho con.