Tìm Hiểu Kinh Thánh 08: Khung cảnh Tân ước

Thần học online:
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC
KINH THÁNH CỰU ƯỚC VÀ TÂN ƯỚC

Bài 8: Khung cảnh Tân ước

“Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.” (Mt 4, 15-16)

Xứ Palettin chia làm 3 miền: Galilê ở phía Bắc (có hồ Tibêria), miền trung Samari ở giữa, Giuđê ở phía Nam (có thành Giêrusalem).
Khí hậu tương đối mát, ít mưa, đất đai phần lớn là đồi núi sỏi đá khô cằn.
Từ năm 63 TCN, xứ Palettin bị sát nhập vào đế quốc Rôma.
Thời Chúa Giêsu, người Do thái giữ niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất và ý thức mình là dân được Thiên Chúa chọn riêng.
Vào thời Chúa Giêsu, nhóm Biệt phái (Pharisêu), Sađốc, Étxêni, Hêrôđêm, người xứ Samari có khá nhiều ảnh hưởng trong dân Do Thái.

knyHks7VemY