Daily Archives: 04/04/2017

Học Giáo lý YOUCAT (Song ngữ): 6. Ta có thể thực sự hiểu biết và có thể nói đúng về Thiên Chúa không ?

Với trí khôn hữu hạn, con người không thể hiểu thấu sự cao cả vô cùng của Thiên Chúa. Nhưng ta vẫn có thể nói đúng về Thiên Chúa. (Although we men are limited and the infinite greatness of God never fits into finite human concepts, we can nevertheless speak rightly about God.)

Đọc thêm