Daily Archives: 12/07/2017

Xưng tội lỡ quên?

Khi đi xưng tội mà lại quên một tội “ghê gớm” thì cũng hơi đặc biệt đấy! Có lẽ anh chưa xét mình cho đủ kỹ nên mới bỏ sót chuyện to tát như thế sau vài lần xưng tội.

Đọc thêm