TRANG CHỦ / ĐỨC MẸ MÂN CÔI (page 3)

ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Tử đạo thời @

Mẹ ơi! Còn bao nhiêu cách tử đạo khác nữa, tử đạo vì không đua đòi quần này áo kia, tử đạo vì quán xá mọc lên như nấm mà chúng con không thể la cà ngồi đồng suốt buổi, nên chúng con thành người dở hơi, người dễ bị tẩy chay.

Đọc thêm