TRANG CHỦ / TÀI LIỆU (page 3)

TÀI LIỆU

Audio: Hạnh phúc thật

Hạnh phúc thật chỉ tìm nơi Thiên Chúa, như lời Thánh Augustinô nói: "Lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa, linh hồn còn vẫn còn khắc khoải lo âu cho đến khi được yên nghỉ trong Chúa"

Đọc thêm

Tìm hiểu Bảy Bí Tích

Bí Tích được chia làm 3 loại: * Khai Tâm: Rửa Tội, Thêm Sức, Mình Thánh Chúa (Bắt đầu cuộc sống Kitô hữu). * Hoà Giải: Giải Tội và Xức Dầu Thánh. * Ơn Gọi: Truyền Chức Thánh và Hôn Phối.

Đọc thêm