TRANG CHỦ / TÀI LIỆU (page 3)

TÀI LIỆU

Học Giáo lý YOUCAT (Song ngữ): 8. Thiên Chúa tỏ mình ra trong Cựu ước thế nào ?

Thiên Chúa tỏ mình ra trong Cựu ước như là Đấng dựng nên thế giới này vì Tình yêu, và Người trung tín với loài người, cả sau khi họ sa ngã phạm tội xa cách Người. (God shows himself in the OLD  TESTAMENT  as God, who created the world out of love and remains faithful to men even when they have fallen away from him into sin.)

Đọc thêm

Nghi thức Thứ Bảy Tuần Thánh

Trong ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, Hội Thánh dừng bước trước mộ của Chúa, suy niệm cuộc khổ nạn và sự chết của Người, nên bàn thờ khồng trải khăn, và không cử hành Thánh Lễ cho đến sau Vọng trọng thể hay sau đêm phục sinh, mới tận hưởng dồi dào niềm hân hoan phục sinh trong năm mươi ngày.

Đọc thêm