TRANG CHỦ / LỜI CHÚA / CHIA SẺ LỜI CHÚA / Chú trọng bên trong… (16.10.2018 – Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên )

Chú trọng bên trong… (16.10.2018 – Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên )

Tin Mừng: Lc 11,37-41

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

37 Khi ấy, Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. 38 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. 39 Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng : “Này, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. 40 Thật là ngốc ! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao ? 41 Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.”

 

Trong khi Chúa Giê-su thi hành sứ vụ tại thế. Người Pha-ri-sêu rất chú trọng đến những cái bên ngoài; những cái phụ thuộc không cần thiết. Điều họ muốn mọi người tuân giữ lại không phải là chính lề luật Mô-sê. Nhưng chính là những lời giải thích chi li bởi các luật sĩ, tạo nên lối sống vụ luật, giả hình, chuộng hình thức.

Chúa Giê-su đã dùng hình ảnh cái chén uống nước và cái đĩa ăn hàng ngày tượng trưng cho tâm hồn bên trong của con người. Rửa sạch cái bên ngoài của chén đĩa, không đủ. Rửa sạch cái gian tham, tà ý ở trong tâm lòng mới là điều quan trọng hơn, cấp thiết hơn, khó làm hơn.

Chúa Giê-su lưu ý sự tương phản giữa cái bên ngoài rất sạch và cái bên trong rất dơ, khiến nhiều người có thể nhận định sai bản chất của sự việc. Ngài đưa ra phương cách tẩy rửa cái bên trong nhơ uế để trở nên trong sạch; đó là hãy thực hành bố thí (Lc 11,41)

Ngày nay, các Ki-tô hữu vẫn bị cám dỗ mãn nguyện với những gì thuộc về bên ngoài như các Pha-ri-sêu cách nay hơn hai ngàn năm.

Làm sao để thực sự trong sạch dưới ánh mắt của Thiên Chúa ?

Làm sao khi nhìn dáng vẻ bên ngoài của một Ki-tô hữu thì người khác thấy được vẻ đẹp thánh thiêng bên trong tâm hồn mình ?

Lạy Chúa, xin giúp con biết chú trọng sửa đổi, canh tân những gì bên trong tâm hồn mình, ngõ hầu mọi người chung quanh con nhận ra Chúa qua chính cuộc sống mỗi ngày của con. Amen.

 

CÁT BIỂN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *