Ba Điều

Ba Điều

Xem slides xin click tại đây

Mọi nội dung đều tóm trong ba điều cho dễ nhớ

Ba điều trong đời, một khi đã qua đi, không thể nào lấy lại : Thời Gian, Lời Nói, Cơ Hội

Ba điều trong đời bất cứ ai cũng có thể sở đắc : Hy Vọng, Bình An, Lương Thiện

Ba điều trong đời đáng giá nhất : Tình Yêu, Tình Bạn, Tự Tin

Ba điều trong đời không thể nắm chắc được : Thành Công, Ước Mơ, Vận May

Ba điều trong đời làm nên một người tốt : Chân Thật, Chuyên Cần, Đồng Cảm

Ba điều trong đời có thể hủy hoại một người : Kiêu Hãnh, Tham Vọng, Nóng Giận

Ba điều trong đời thật sự chắc chắn : Ở Đây, Lúc Này, Tồn Tại

Bạn không cần chuyển sứ điệp này cho ai cả !
Chỉ việc… yêu thương, rồi làm điều bạn muốn !