HUYNH ĐOÀN

Bài 37 : Năm giới luật của Hội Thánh

Sứ mạng của Giáo hội là tiếp tục công cuộc cứu thế của Chúa Giêsu. Ngoài nhiệm vụ truyền giảng Tin mừng và Thánh hóa. Giáo hội còn được Chúa Giêsu trao cho nhiệm vụ lãnh đạo để tìm phương thế hữu hiệu giúp người tín hữu đạt tới ơn cứu độ.

Đọc thêm

Giới Thiệu Đời Tu Qua Dòng Lịch Sử

Tu cũng có nhiều lối ví như muôn cánh hoa trăm hương nghìn sắc, đua nở trong vườn hoa Hội Thánh. Trong tập “Dấu Ấn 350 năm”, tại Việt Nam hiện có 124 đơn vị tu trì, gồm 21 đan viện, 23 tỉnh dòng hoặc miền dòng thuộc Tòa Thánh, 50 dòng giáo phận, 29 tu hội và tu đoàn…

Đọc thêm