TRANG CHỦ / GIA ĐÌNH ĐA MINH / HUYNH ĐOÀN (page 37)

HUYNH ĐOÀN

Tháng Bảy, 2015

 • 6 Tháng Bảy

  Tháng 06-2015 : Cần lắm trái tim yêu thương

  Tháng 06 : Cần lắm trái tim yêu thương Lá Thư Đặc Trách Tháng 6 / 2015 Phụng vụ tháng Sáu luôn nhắc nhở chúng ta: “Kính nhớ Thánh Tâm là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi …

 • 6 Tháng Bảy

  Tháng 05 : Quản lý vũ trụ này

  Lá Thư Đặc Trách Tháng 5 / 2015 Anh chị em thân mến, Quan niệm sáng tạo trong sách Sáng Thế đã là một cuộc “cách mạng” lớn trong dòng lịch sử nhân loại. Hầu hết các nền văn hóa và tôn giáo ngoài Sách Thánh vốn coi vũ trụ …

 • 6 Tháng Bảy

  Tháng 04 : Vui Sống Tinh thần Phục Sinh

  Lá Thư Đặc Trách Tháng 4 / 2015 Thưa anh chị em, Trong đời sống hằng ngày, ai cũng cần đến sức sống và niềm vui. Đối với người Ki tô hữu thì sức sống và nguồn vui đích thực chỉ bắt nguồn từ sự Phục sinh mà Chúa Giêsu …

 • 6 Tháng Bảy

  Tháng 03 : Trân trọng Lao Động và Công Ích

  Lá Thư Đặc Trách Tháng 3 / 2015 Thưa anh chị em, Truyền thống tháng Ba hằng năm là tháng kính thánh Cả Giuse, một vị Gia trưởng “ít nói” trong điều hành gia đình. Có lẽ không phải là Ngài không nói cho bằng Ngài suy gẫm nhiều hơn …

 • 6 Tháng Bảy

  Tháng 02 : Cộng Đoàn Giáo Xứ Loan Báo Tin Mừng

  Lá Thư Đặc Trách Thư Tháng 2 / 2015 Cộng Đoàn Giáo Xứ Loan Báo Tin Mừng Anh chị em thân mến, Bản chất của giáo xứ chính là Giáo hội Phổ quát hiện diện tại địa phương. Giáo xứ cũng có đầy đủ những phẩm tính của Giáo hội …

 • 5 Tháng Bảy

  Tháng 01 : Hồng Ân Và Thách Đố

  Đề tài suy tư tháng 01 năm 2015 của Giáo Hội Việt Nam cũng nhắc đến vấn đề “thừa sai” của giáo xứ. Điều này khiến chúng ta nghĩ đến vấn đề “thừa sai” của Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh chúng ta.