GIA ĐÌNH ĐA MINH

Thánh Đa Minh, chân dung người cha (15/15)

Anh em thân mến, tùy theo khả năng hãy bước theo dấu Chân Cha chúng ta, đồng thời dâng lời tạ ơn Đấng Cứu Độ đã ban cho tôi tớ Người, trên đường họ đi, có một vị thủ lãnh đã sinh ra chúng ta một lần nữa theo ánh sáng đời sống thánh thiện của người.

Đọc thêm

Thánh Đa Minh, con người giáo hội (14/15)

Đặt bước chân của mình vào bước chân của thánh Đa Minh, cần phải dựa vào lòng gắn bó với Giáo Hội, dựa vào cái nhìn của người về Giáo Hội, vào cách cư xử của thánh nhân trong cộng đoàn Giáo Hội và sau cùng vào sự thống nhất đời sống của người.

Đọc thêm

Thánh Đa Minh, con người lữ hành (13/15)

Trên đường đi thánh Đa Minh luôn sống như người đi hành hương. Với cha thánh, đường đi không chỉ là nơi để liên tục cầu nguyện, giảng thuyết, sống đức ái huynh đệ, nhưng còn để sống đời nghèo khó. Vào thời ấy, cũng như ngày nay, tốc độ và sự giàu có liên hệ với nhau.

Đọc thêm

Thánh Đa Minh, Con người từng trải (10/15)

Khi Thánh Đa Minh nhận được linh hứng thành lập một Dòng gồm những người giảng thuyết, thánh nhân nghĩ ngay đến tính cộng đoàn. Người muốn rằng các anh em sẽ sống chung với nhau, cầu nguyện chung, và đi giảng thuyết chung với nhau. Đàng khác, theo biên niên sử, ta thấy Đa Minh luôn ở giữa anh em. Người không bao giờ ở một mình.

Đọc thêm

Thánh Đa Minh, Con người tri thức (09/15)

Không phải là Thánh Đa Minh muốn thành lập một Dòng gồm những người trí thức, nhưng Người muốn dành cho hoạt động trí thức một vị trí cao trong Dòng. Bước đi theo Người, các anh em phải nỗ lực trung thành với trực giác này.

Đọc thêm

Thánh Đa Minh, Con người ký ức (07/15)

Theo như chính Thánh Đa Minh muốn, cử hành phụng vụ long trọng và cộng đoàn phải được kể vào số những bổn phận chính của ơn gọi chúng ta… Cử hành phụng vụ là trung tâm và là trái tim của toàn thể đời sống chúng ta. Sự thống …

Đọc thêm