MÙA VỌNG

Nghe giảng Chúa nhật III Mùa Vọng năm A (2010-2022)

Nghe giảng Chúa nhật III Mùa Vọng năm A (2010)

Đức Giêsu trả lời : "Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe : Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi."

Đọc thêm