Nghe giảng Chúa nhật I mùa Vọng năm A (2010 – 2022)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Suy niệm

– Nghe giảng Chúa nhật I mùa Vọng năm A (2010)

– Nghe giảng chúa nhật I mùa Vọng năm B (2011-2014)

– Nghe giảng Chúa nhật I mùa Vọng C (2012 và 2015) + Video (2015)

– Nghe giảng Chúa nhật I mùa vọng Năm A (2013) + Video

– Nghe giảng Chúa nhật I mùa Vọng năm A (2016)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 24,37-44) 

Nghe giảng Chúa nhật I mùa Vọng năm A (2010)

“Quả thế, thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thuỷ ập tới cuốn đi hết thảy.

Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại ; hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại.

“Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này : nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

 Năm 2022:

Năm 2019:

Năm 2016:
Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2013:

Lm Gioan B. Trần Anh Long

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Năm 2010:

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lm Anphong Vũ Đức Trung

Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Vinhsơn Phạm Xuân Hưng