Chúc mừng Tân Ban Phục Vụ Huynh đoàn đa Minh GP. Phú Cường (nhiệm kỳ 2024 – 2028)

Theo số liệu thống kê của văn phòng Huynh Đoàn Tỉnh (2023), Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh giáo phận Phú Cường có tổng số 1.576 đoàn viên với 3 Liên Huynh và 25 Huynh Đoàn. Giáo phận Phú Cường là một giáo phận truyền giáo nên sự hiện diện của anh chị em huynh đoàn Đa Minh tại các giáo xứ của giáo phận càng làm cho sứ mệnh loan báo Tin Mừng được phát triển và vững mạnh. Ý thức được vài trò và sứ mạng của mình giữa lòng Giáo phận; đồng thời hiểu rõ về Luật Sống và luật bầu cử của Huynh Đoàn Đa Minh, sáng thứ Tư, ngày 15 tháng 05 năm 2024 vừa qua, Ban Phục Vụ Huynh đoàn giáo phận Phú Cường đã tổ chức bầu cử ban phục vụ mới, tại giáo xứ Hòa Thạnh, Hạt Tây Ninh, Giáo phận Phú Cường.

Đúng 09g30, anh Gioakim Nguyễn Hồng O.P. – Phó Ban Phục Vụ, Trưởng ban tổ chức bầu cử đã chào đón cha Giuse Mai Văn Điệp O.P. – Đặc trách Huynh đoàn Tỉnh Dòng, cha Giuse Trần Văn Đông O.P. – Đặc trách huynh Đoàn giáo phận Phú Cường, quý khách mời của Ban Phục Vụ huynh đoàn Tỉnh gồm anh Đa Minh Trần Ngọc Bình O.P. – Phụ trách Tông đồ và chị Maria Trần Thị Liên O.P. – Thủ Quỹ và 13 đại biểu cử tri tham dự bầu Ban Phục Vụ Huynh đoàn Giáo phận nhiệm kỳ 2024 – 2028.

Sau nghi thức thánh hóa, anh GB. Hoàng Sơn Cường O.P. – Phó ban tổ chức bầu cử đã giới thiệu thành phần tham dự, cùng đọc lại những hướng dẫn thể chế bầu cử. Các cử tri đã thi hành trách nhiệm bỏ phiếu kín, trong sự tín nhiệm, để chọn ra những thành viên của Ban Phục Vụ Huynh đoàn Giáo phận. Cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp trong tình huynh đệ, đúng tinh thần Luật Sống, và cử tri đoàn đã chọn được 7 anh chị trong số 13 thụ cử viên. Tân Ban Phục Vụ đã bầu anh Phêrô Lê Văn Ân O.P. làm Trưởng Ban, các trách vụ đã được phân nhiệm như sau:

  1. Trưởng ban: Anh Phêrô Lê Văn Ân O.P.
  2. Phó Ban: Anh GB. Hoàng Sơn Cường O.P.
  3. Thư Ký: Anh Đa Minh Nguyễn Chí Thiện O.P.
  4. Thủ Quỹ: Chị Anna Vũ Thị Minh O.P.
  5. Pt Học Tập: Anh Vicentê Bùi Công Xưởng O.P.
  6. Pt Tông Đồ: Chị Maria Vũ Thị Rồi O.P.
  7. Pt Giới Trẻ: Anh Đa Minh Nguyễn Văn Hướng O.P.

Ngay sau khi có Tân Ban Phục Vụ, Cha Giuse Mai Văn Điệp O.P. – Đặc Trách Huynh đoàn Tỉnh Dòng thay lời cho Cha Giuse Đặc trách Huynh đoàn Giáo phận chúc mừng quý anh chị trong Tân Ban Phục Vụ Huynh đoàn giáo phận Phú Cường khóa IX, nhiệm kỳ 2024 – 2028 được tràn đầy phúc lành của Chúa, nhiệt tâm cộng tác với Cha đặc trách để củng cố, xây dựng và phát triển đời sống đạo đức, tinh thần Dòng, tình huynh đệ và sứ mạng loan báo Tin Mừng  của anh chị em huynh đoàn nơi vùng truyền giáo này. Tiếp theo, anh Đa Minh Trần Ngọc Bình O.P. – đại diện Ban Phục Vụ Huynh đoàn Tỉnh cám ơn quý anh chị Ban Phục Vụ vừa mãn nhiệm và cầu chúc cho Tân Ban Phục Vụ được hồn an xác mạnh, để hết lòng yêu thương và chung tay phục vụ huynh đoàn mà Chúa và Dòng trao phó.

Kết thúc buổi bầu cử, quý Cha, quý Khách và quý cử tri cùng chia sẻ với Tân Ban Phục Vụ Huynh đoàn Giáo Phận bữa cơm thân mật.

Dom.Ngọc Bình & Jos.Đình Tuấn

XEM THÊM HÌNH ẢNH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *