Con là Con yêu dấu của Cha (06.01.2017 – Thứ Sáu sau Chúa Nhật Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời)

 Lời Chúa: Mc 1,7-11

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô 

7 Khi ấy, ông Gio-an rao giảng rằng : “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. 8 Tôi thì tôi đã làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần.”

9 Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan. 10 Vừa lên khỏi nước Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên Người. 11 Lại có tiếng từ trời phán : “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.”

 

Chúa Giê-su đã khởi sự rao giảng tin mừng bằng việc chịu phép rửa bởi ông Gioan tại sông Gio-đan. Tại dòng sông này một đoàn người rất đông từ mọi nơi tuôn đến. Họ đã nghe lời Gioan kêu gọi, nhìn nhận tội lỗi của mình để xin Gioan làm phép rửa. Với lòng thực tâm ăn năn sám hối và muốn thay đổi nếp sống cũ, thay đổi đời sống đầy những đam mê  để trở nên một con người mới.

Trong dòng người đông đảo, Chúa Giê-su đã hòa mình với những con người đang từ nhiều nơi tuôn đến, Người muốn chia sẻ  về thân phận yếu đuối, muốn thấm thía và đồng cảm gánh nặng tội lỗi  để cứu con người, một hành trình độc đáo và thời điểm khởi sự lộ trình cứu độ đã bắt đầu.

Lộ trình này không diễn ra theo chiều từ trên ban xuống nhưng từ vực sâu thẳm của thân phận con người mà đi lên. Từ sự mỏng dòn, đầy đam mê bất lực để vươn tới sức mạnh và uy quyền của tình yêu cao cả. Đúng là chỉ có một Thiên Chúa cao cả, một Thiên Chúa đầy tình yêu thương nhân loại mới nghĩ ra được một đường lối tuyệt vời để đến và ở cùng nhân loại như thế. Chúa đã sống và hòa nhập với loài người, chịu thánh tẩy trên sông Gio-đan như mọi người. Chính nhờ sự khiêm hạ yêu thương của Chúa, khiến tầng trời mở ra để giao hòa đất với trời, Thần Khí của Chúa Cha lại được ban xuống qua vị trung  gian duy nhất sau nhiều thời gian đứt đoạn. Trong Đức Ki-tô, nhân loại được hòa giải với Thiên Chúa, từ thân phận tro bụi, con người được cứu chuộc để trở nên con Thiên Chúa, nhờ sự tự hủy của Người mà chúng ta được hưởng ơn cứu độ.

Ôi làm sao ta có thể suy hiểu được một Thiên Chúa cao cả, muôn loài muôn vật cung kính ngợi khen, mà Ngài lại cúi mình xuống nhận dấu chỉ sám hối từ một người phàm. Thực ra điều này không làm mất đi phẩm giá nơi con người Chúa Giê-su mà trái lại làm ảnh hưởng của Ngài càng lớn. Chính sự kiện này mà mầu nhiệm Thiên Chúa được tỏ ra cho loài người. Vì yêu thương thế gian, Người không muốn trừng phạt mà muốn cứu vớt để đưa con người trở về với sự trung tín giữ lệnh truyền của Chúa.

Chính cái hành động muốn đứng bên con người để cứu rỗi con người mà Chúa Cha đã rất hài lòng về người: “Vừa lên khỏi nước Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên Người. Lại có tiếng từ trời phán : “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.” (Mc 1, 10-11)

Thiên Chúa Cha hài lòng bởi Con Một Ngài đã tín thác trọn hảo mà loài người phải đạt đến. Ngài đã tin vào Tình yêu của Thiên Chúa, nhận mình yếu đuối và cậy trông vào lòng nhân từ thương xót của Chúa Cha. Noi gương Chúa Ki-tô Ngôi Hai nhập thể cứu đời, xin cho mỗi người chúng con được sống khiêm hạ, nhận biết mình tội lỗi mọn hèn, để chúng con được Chúa dẫn vào chốn vinh quang mai này. Muốn được thế, qua bài Lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy luôn tự hỏi mình: Trong mỗi ngày sống của mình, tôi có cố gắng để làm Chúa Cha hài lòng về tôi chưa? Ngài đã có thể nói với tôi như đã nói với Chúa Giê-su: “Hỡi con yêu dấu, hôm nay Ta rất hài lòng vì con”?

Lạy Chúa, con ngợi khen Chúa, con cảm ơn Chúa vì Chúa luôn yêu thương con, Chúa đã cho Con Chúa xuống làm người vì con. Xin Chúa cho con luôn biết sống đẹp  long Chúa để đáp trả những gì Chúa đã ban tặng cho loài người chúng con.

                                                                                                                                            Thanh anh Nhàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.