Luân lý chuyên biệt 11: Bổn phận cổ võ sự hiệp nhất của Giáo hội

Thần học online:

TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 11: Bổn phận cổ võ sự hiệp nhất của Giáo hội

Giáo hội do Đức Kitô thiết lập là một GH duy nhất. Nhưng sự hiệp nhất này đã bị thương tổn qua thời gian. Điều này đi ngược lại ý muốn của Đức Kitô (Ga. 17, 21; Eph. 4,4; Gal. 3, 27) Hiện có nhiều phe phái trong Giáo Hội:

            Giáo hội công giáo Roma

            Ariô (thế kỷ IV) : Đức Kitô không cùng bản thể với TC.

            Nestoriô (431) : Đức Mẹ chỉ là mẹ Đức Kitô

            Menophysite (541) : Đức Kitô chỉ có thiên tính

            Chính thống giáo Orthodox (1054)

            Năm Đại Tông Tòa (Patriarchy) :

                 Roma (Thánh Phêrô và Phaolô)

                 Constantinople, Thổ Nhĩ Kỳ (thánh Anrê)

                 Alexandria, Ai cập (Thánh Marcô)

                 Antiochia, Thổ Nhĩ Kỳ (Thánh Phêrô)

                 Giêrusalem (thánh Giacôbê hậu)

            Nguyên nhân : Quyền tối thượng Roma và Filioque

            Lutherans và các nhóm tin lành (1517)

            Anh giáo (1532) do vua Henry VIII.

AeLHUO1xImo