Sách bổn dạy những lẽ cần cho được rỗi linh hồn

LỜI TỰA

Trong tất thảy mọi loài trên trần gian này, loài người là trọng nhất, vì có hồn thiêng bất tử, có thể suy biết lẽ phải lẽ trái, sự lành sự dữ, sự phúc sự tội và có thể nhận biết có một Đấng tối cao sẽ thưởng lành phạt dữ, từ đó thấy mình có bổn phận phải yêu mến, mong ước và tìm cho được sự lành và chê ghét cùng lánh cho được sự dữ, lại có bổn phận phải biết cho rõ và tôn thờ chính Đấng tối cao sẽ thưởng lành phạt dữ đó, tức là Thiên Chúa, là Đức Chúa Trời. Tất cả những điều trên đây, khi sáng tạo con người Thiên Chúa đã khắc vào bản tính của chúng ta, gọi là đạo tự nhiên.

Đến một thời, khi người ta đã lãng quên những nhiệm vụ thiết yếu đó, thì chính Thiên Chúa đã đích thân ban hành “Mười Điều Răn” và những việc phải làm nhằm chu toàn những nhiệm vụ của con người, và nhiều lần nhắc đi nhắc lại qua miệng lưỡi các Tiên tri, là những sứ giả của Chúa.

Sau cùng, Thiên Chúa đã phái chính Con Một mình đến ở giữa loài người, nên một người như mọi người, để nêu gương và dạy rõ mọi điều, nhờ đó chúng ta có thể đạt được mục đích cuộc đời là rỗi linh hồn, là được vinh phúc thiên đàng.

“Sách bổn” này, chính là sách tóm tắt tất thảy những điều đó, để mọi người biết và thực hành, nên gọi là “Sách bổn dạy những lẽ cần cho được rỗi linh hồn”.

NỘI DUNG SÁCH NÀY GỒM BA PHẦN

Phần I: Những điều phải tin, tức là các tín điều.

Phần II: Những điều phải giữ, tức là 10 điều răn Đức Chúa Trời và 6 điều răn Hội Thánh.

Phần III: Những phương thế phải dùng, tức là các Bí tích, ơn Đức Chúa Trời, và sự cầu nguyện.

Như thế, việc học biết và ôn tập những điều trong “Sách bổn” này là cần thiết. Cho nên, như đã thực hành từ xưa tới nay, mỗi năm hai kỳ, các xứ họ phải tổ chức học bổn cho thanh thiếu niên và mỗi tuần ít là một lần ôn tập chung cho mọi người trong ngày Chúa Nhật.

Sách bổn in lại lần này có sửa chữa một số câu cho thích hợp hơn.

Ban Truyền thông Giáo phận Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu cùng quý thính giả phần âm thanh do Linh mục Tôma Võ Minh Danh, quản xứ Bàu Sen, Giáo hạt Nguồn Son (Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) cùng các cộng sự thực hiện.

https://youtu.be/iKd5fMAgHlI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *