Thần học Luân lý 11: Nền luân lý chuẩn mực: bắt chước Đức Kitô

Thần học online:
 
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ TỔNG QUÁT

Bài 11: Nền luân lý chuẩn mực: bắt chước Đức Kitô

“Đức Kitô làm nguyên lý cứu độ cho toàn thế giới.” (LG số 17).

Trong Đức Kitô, Đấng là Thiên Chúa thật và là con người thật, cùng một lúc lời mời gọi trọn vẹn của Thiên Chúa và sự đáp trả hoàn hảo của con người được thực hiện, hội tụ và diễn tả nơi Người. Vì thế, mọi hành vi của Đức Giêsu là “khuôn vàng thước ngọc cho người Kitô hữu.

Vậy, luân lý Kitô giáo chỉ dành riêng cho người Kitô hữu hay còn cho tất cả mọi người? 

3Ux4_YvDFms