Thần học luân lý 23: Lương tâm khuyến thiện và thực hiện quyết định

Thần học online:
 
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ TỔNG QUÁT

Thần học luân lý 23: Lương tâm khuyến thiện và thực hiện quyết định

“Con người khám phá ra tận đáy lương tâm một lề luật mà chính con người không đặt ra cho mình, nhưng vẫn phải tuân theo, và tiếng nói của lương tâm luôn luôn kêu gọi con người phải yêu mến và thi hành điều thiện cũng như tránh điều ác. Tiếng nói ấy âm vang đúng lúc trong tâm hồn của chính con người: hãy làm điều này, hãy tránh điều kia. Quả thật con người có lề luật được Chúa khắc ghi trong tâm hồn.” (Hiến Chế Mục Vụ Về Giáo Hội Trong Thế Giới Ngày Nay số 16)

Trong các bài trước, chúng ta đã tìm hiểu chức năng nhận thức, trong bài này chúng ta  tìm hiểu chức năng khuyến thiện và thực hiện quyết định của lương tâm.

Qu9pq8kUKeo