Trang thơ: Sám hối

 

Con quỳ đây lòng đầy sám hối

Những điều này như thể vô tâm

Khi con dự Thánh Lễ

Mà lòng trí lo ra

Không tập trung suy niệm

Cuộc đời Chúa đang diễn lại âm thầm.

Con quỳ đây thật lòng sám hối

Có điều này như thể bất tuân

Khi con xin cho đời mình suôn sẻ

Đừng bất hạnh, đừng tai ương hoạn nạn

Con chối từ cây thập giá Chúa ban

Bởi tình yêu là hy sinh phải có.

Con quỳ đây thật lòng sám hối

Vì điều này như thể bất nhân

Khi con ghét kẻ gây cho con nhiều đau đớn

Đã dám quên Lời Chúa dạy yêu cả địch thù

Như gương Chúa ngày xưa tha tội kẻ giết mình

Lỗi lầm con, Ngài cũng tha tất cả…

Con quỳ đây thật lòng sám hối

Có điều gì như thể kiêu căng

Khi con muốn được mọi người kính nể

Không thấy Chúa đã chịu bao phỉ nhổ

Bao nhiêu lời nhục mạ chê khinh

Ngài vẫn khiêm hạ đón nhận hoài.

Con quỳ đây thật lòng sám hối

Còn bao điều nói sao cho hết

Những tội lỗi suốt cuộc đời xúc phạm

Là gai nhọn đâm tim Chúa ứa máu

Nay trước thánh giá con quỳ sám hối

Nguyện xin lòng thương xót Chúa thứ tha.

BCT

Mùa chay Thánh 2019

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *