Video Nghi thức và giảng lễ Tam Nhật Thánh tại Gx. Thánh Đa Minh – 2016

Videos: Thánh Lễ Tiệc Ly và Chầu Thánh Thể 2016

 https://youtu.be/VUojp8HNI8o

Video: Giảng lễ thứ Năm Tuần Thánh 2016

 Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 13, 1-15)

 https://youtu.be/3cxUBjEr_hk

Video: Giảng lễ thứ Sáu Tuần Thánh 2016

Tin Mừng Đức Giêsu theo thánh Gioan (Ga 18, 1 – 19, 42)

“Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”.

 https://youtu.be/z6C_1_hG7o8

Video: Nghi thức thứ Sáu Tuần Thánh 2016

 https://youtu.be/-BI86mzbmZE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *