Yearly Archives: 2017

Tâm nguyện đầu Năm Mới

Thời gian,  cuộc sống luôn tiến đi rất nhanh như mũi tên bay, nhưng ta còn đếm được, sống thực hành Lời Chúa, cho Chúa và thuộc về Chúa là tuyệt đối và bất tận.  

Đọc thêm