TRANG CHỦ / CUỘC SỐNG (page 3)

CUỘC SỐNG

Chúa mỉm cười

Cha giảng khuyên các em thiếu nhi và mọi người biết sống quan tâm giúp đỡ  những ai có hoàn cảnh khó khăn đói khổ tương tự như thế, bởi Chúa biết rõ lòng tốt của từng người, chứ Ngài không đánh giá hình thức quà cáp khoe khoang bên ngoài đâu nhé.

Đọc thêm

Xưng tội

– Tôi nghe người ta nói: đạo của anh bắt tín đồ có tội phải đi xưng tội với cha cố và cha cố tha tuốt luốt. Cái đó có không?

Đọc thêm

Hội Thao Mừng Lễ Bổn Mạng Trung Tâm Thần Học Sedes Sapientiae 2018

Theo truyền thống hằng năm của Trung tâm Thần học Sedes Sapientiae, vào dịp mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là bổn mạng của Trung tâm thì ban Giám đốc sẽ tổ chức một buổi hội thao trước ngày Lễ mừng một tuần, để tất cả sinh viên của Trung tâm được giao lưu, chia sẻ niềm vui, cộng tác và liên đới với nhau trong tình hiệp nhất yêu thương.

Đọc thêm