TRANG CHỦ / CUỘC SỐNG (page 3)

CUỘC SỐNG

Ngày quốc tế người tỵ nạn

20 tháng 6 vừa qua là “Ngày quốc tế người tỵ nạn”. Ngày này đã do Liên Hiệp Quốc thành lập để ghi nhớ Hiệp định về quy chế người tỵ nạn được Hội đồng Liên Hiệp quốc thông qua hồi năm 1951.

Đọc thêm