TRANG CHỦ / MULTIMEDIA (page 5)

MULTIMEDIA

Video: Kinh cầu Đức Bà cứu nữ tu Damascus thoát chết trong gang tấc

Nữ tu Annie nói: "cảnh tượng ở đây giống như địa ngục. Hoả tiễn rơi xuống như mưa. Người bị thương nằm la liệt. Các sinh viên đang trốn trong tu viện và các nữ tu chúng tôi khiêng họ xuống hầm trong khi không ngớt đọc kinh cầu Đức Bà. Một trái hỏa tiễn rơi đúng vào căn hầm chúng tôi. May mắn, nó không nổ. Nó nổ có lẽ chúng tôi chết hết. Thật đúng là Đức Bà phù hộ các tín hữu.”  

Đọc thêm