TRANG CHỦ / TÀI LIỆU (page 30)

TÀI LIỆU

Hành Trang 46 : Đơn sơ chân thành với anh em

Trong số những tài liệu giúp ta hiểu về thánh Ða Minh, cuốn “Thời Khai nguyên Dòng Thuyết Giáo” là một sử liệu quý giá nhất, tác giả cuốn sách là cha Jourdain de Saxe, người kế vị thánh Ða Minh, người đã được sống với thánh Ða Minh và …

Đọc thêm

Hành Trang 43 : Nên giống Đức Kitô đau khổ

Thánh Ða Minh đã không gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng Dòng như nhiều tổ phụ khác. Ngài cương quyết nhưng hiền từ nhân ái; ngài thúc đẩy anh em nhưng cũng hết tình nâng đỡ cảm thông; nhất là ngài luôn tôn trọng anh em và để …

Đọc thêm