TRANG CHỦ / TÀI LIỆU (page 30)

TÀI LIỆU

Hành Trang 33 : Người tông đồ chiêm niệm

Ðã có một thời người ta nghĩ rằng đã chiêm niệm thì không thể làm tông đồ, và đã làm việc tông đồ thì không còn có thể là một người chiêm niệm. Ngày nay thì ai cũng hiểu rằng không có một thứ hoạt động tông đồ đích thực …

Đọc thêm

Hành Trang 32 : Nối liền vời nguồn mạch

Chúng ta biết rằng thánh Ða Minh đã nảy ra ý định thành lập một Dòng chuyện việc giảng thuyết khi tranh luận với người chủ quán theo bè rối; và rồi từ một kinh nghiệm cá nhân như vậy, ngài đã muốn “chia sẻ” cho các anh chị em …

Đọc thêm

Hành Trang 30 : Hiệp thông trong sứ vụ

Nói đến cộng đoàn, người ta thường nghĩ tới một nhóm, một tập thể, một hội đoàn, trong đó, hoặc người ta ở một nhà, cùng ăn một mâm, cùng đọc kinh cầu nguyện với nhau hoặc cùng làm một việc gì đó. Ðó là những cách biểu lộ thực …

Đọc thêm

Hành Trang 29 : Tinh thần trách nhiệm

Nhiều lúc, vì quá nhấn mạnh đến đức tuân phục hoặc hiểu sai về đức khiêm nhường, khiến chúng ta tưởng rằng một thành viên lý tưởng trong cộng đoàn luôn luôn phải cúi đầu vâng phục, tự tỏ ra mình hèn kém, không biết gì, không thể làm gì, …

Đọc thêm

Hành Trang 28 : Tinh thần dân chủ

Tinh thần dân chủ là một trong những nét đặc biệt của Dòng, tinh thần đó, bề ngoài là một phương cách điều hành, quan trị Dòng. Nhưng thực chất của nó còn mang nhiều ý nghĩa hơn trong đời sống cộng đoàn chúng ta. Chúng ta dùng từ ngữ …

Đọc thêm

Hành Trang 26 : Đồng tâm nhất trí trong Chúa

Người ta thường nói rằng đời sống cộng đoàn là một “lý tưởng”, nghĩa là một điều người ta không bao giờ đạt được trọn vẹn. Ðiều đó, hiểu theo nghĩa tích cực, có nghĩa là người ta phải cố gắng mãi để xây dựng đời sống cộng đoàn tốt …

Đọc thêm