TRANG CHỦ / TÀI LIỆU (page 30)

TÀI LIỆU

Sách suy niệm “Sống Mầu Nhiệm Mân Côi”

BBT xin giới thiệu tập sách suy niệm "Sống mầu nhiệm Mân Côi" của linh mục PX Đào Trung Hiệu OP, để giúp suy niệm và cầu nguyện trong tháng Mân Côi. Sách gồm sáu chủ đề, với 20 mầu nhiệm xếp theo bốn mùa : vui, sáng, thương, mừng.

Đọc thêm