TRANG CHỦ / TÀI LIỆU (page 30)

TÀI LIỆU

Hành Trang 50 : Lòng yêu mến tích cực

Thánh Ða Minh đã sống với anh chị em một cách đơn sơ chân thành, người hết tình yêu thương mọi người, nhưng không phải là một tình thương ủy mị, xuê xoa những lỗi lầm, bao che, nhân nhượng hoặc nhát đảm khi sửa dạy. Trái lại, tình yêu …

Đọc thêm

Hành Trang 49 : Tinh thần hãm mình

Các tiểu sử thánh Ða Minh kể rằng theo lời bà mẹ Gioanna thuật lại, nhiều khi vào thăm con ban đêm, bà thấy Ða Minh mới lên hai tuổi đã ra khỏi giường nệm để nằm trên tấm ván hoặc trên đất. Ðiều đó có thể làm chúng ta …

Đọc thêm

Hành Trang 46 : Đơn sơ chân thành với anh em

Trong số những tài liệu giúp ta hiểu về thánh Ða Minh, cuốn “Thời Khai nguyên Dòng Thuyết Giáo” là một sử liệu quý giá nhất, tác giả cuốn sách là cha Jourdain de Saxe, người kế vị thánh Ða Minh, người đã được sống với thánh Ða Minh và …

Đọc thêm